ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกันการทุจริต

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"