กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"


รับเอกสาร
เบิกจ่าย 2565

19,717

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2565

2,133

Finance Service 2565

1,105

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

22 มิ.ย. 2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐ...

new

17 มิ.ย. 2565

ารประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6-2565 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ...

new

8 มิ.ย. 2565

กองคลัง ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2565 ได้เข้าศึกษา...

new

31 พ.ค. 2565

ารประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5-2565 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ...

ประกาศล่าสุด

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย(ประจำเดือน)

การจัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลอง

ค่าเสื่อม

คำสั่ง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ 2565