กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"


รับเอกสาร
เบิกจ่าย 2566

4,349

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2566

559

Finance Service 2566

313

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

21 ต.ค. 2565

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 10-2565 ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเย...

new

21 ก.ย. 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. กองคลัง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 4/2565 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตรจ...

new

19 ก.ย. 2565

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9-2565 ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา...

new

12 ก.ย. 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. กองคลัง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่...

ประกาศล่าสุด

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย(ประจำเดือน)

การจัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลอง

คำสั่ง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ 2565