กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"
e-Serviceรับเอกสาร
เบิกจ่าย 2566

32,417

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2566

3,242

Finance Service 2566

1,018

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

8 ก.ย. 2566

ารประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2566 ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ช...

new

5 ก.ย. 2566

มื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 กองคลังได้ดำเนินการจัดโครงการ FIN GREEN โดยมีบุคลากรกองคลังเข้าร่วมโครงการ และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม...

new

18 ส.ค. 2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. กองคลัง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 3/2566 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย...

new

17 ส.ค. 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายประฐมพง...

ประกาศล่าสุด

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย(ประจำเดือน)

การจัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลอง

ค่าเสื่อม

คำสั่ง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ 2565