ข้อมูลการติดต่อ


กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา

เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000

โทร 054-466666
โทรสาร 054-466733

  • ผู้อำนวยการกองคลัง 8958

  • งานธุรการและงานพัฒนาระบบ 1053

  • งานการเงินจ่าย 1056 1057

  • งานการเงินรับ 1051

  • งานบัญชีเจ้าหนี้ 1052 1058 1059

  • งานบัญชี 1050

Email

upfinance@up.ac.th

แผนที่นั่ง

Chania

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"