การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

รายงานการกำกับติดตาม บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน

รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

รายงานการกำกับติดตาม บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน

รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

รายงานการกำกับติดตาม บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน

รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

รายงานการกำกับติดตาม บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"