กฏระเบียบ

x
ลำดับที่ 
รายการ 
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติ มหาวิทยลัยพะเยา พ.ศ. 2553

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"