กฏระเบียบ

x
ลำดับที่ 
รายการ 
1. พระราชบัญญัติ มหาวิทยลัยพะเยา พ.ศ. 2553

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"