การป้องกันการทุจริต

แผนการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนและความก้าวหน้าการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"