การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร กองคลัง

การดำเนินการตาม แผนพัฒนาบุคลากร ทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"