รายงานสถิติการร้องเรียน

ปี 2566 ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ปี 2565 ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ปี 2564 เดือนกรกฏาคม 2564

* การขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565

ปี 2563 ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ปี 2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียน

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"