กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"
e-Serviceรับเอกสาร
เบิกจ่าย 2566

13,235

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2566

1,409

Finance Service 2566

718

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

20 มี.ค. 2566

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. กองคลัง จัดโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ครั้งที่ 5/2566 ได้เข้า สัญจร ณ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม...

new

13 มี.ค. 2566

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 กองคลัง เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “แนวทางในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ผ่านสื่ออิเล็ก...

new

13 มี.ค. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ห้อง ICT 1247 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กองคลัง ไ...

ประกาศล่าสุด

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย(ประจำเดือน)

การจัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลอง

คำสั่ง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ 2565