กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"
a


รับเอกสาร
เบิกจ่าย 2563

24,169

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2563

3,780

Finance Service 2563

1,710

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

21 ส.ค. 2563

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8-2563 ในวันศุกร์ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเย...

new

20 ก.ค. 2563

เมื่อวันที่ 18 กรกฎคม 2563 กองคลังได้ดำเนินโครงการ Fin green โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บและขนย้ายเอกสารทางการเงิน วัสดุ และครุภัณฑ์ เพื่อความเป็นระเ...

new

14 ก.ค. 2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. กองคลังได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุ (KM) ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ...

new

9 ก.ค. 2563

ารประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7-2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคาร...

ประกาศล่าสุด

แผน/รายงาน

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุส่วนกลาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำไตรมาส

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง ประจำไตรมาส

งบทดลอง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ