กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"


รับเอกสาร
เบิกจ่าย 2565

22,995

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2565

2,575

Finance Service 2565

1,333

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

25 ก.ค. 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. กองคลัง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาส...

new

20 ก.ค. 2565

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7-2565 ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ช...

new

22 มิ.ย. 2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐ...

new

17 มิ.ย. 2565

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6-2565 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา...

ประกาศล่าสุด

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย(ประจำเดือน)

การจัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลอง

คำสั่ง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ 2565