กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"
e-Serviceรับเอกสาร
เบิกจ่าย 2567

15,444

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2567

1,460

Finance Service 2567

128

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

25 มี.ค. 2567

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิ...

new

4 มี.ค. 2567

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ...

new

13 ก.พ. 2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัรฑิตศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนรวม วิทยาลัยการศึกษา กองคลัง ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ...

new

9 ก.พ. 2567

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ ตึกสำนักงานอธ...

ประกาศล่าสุด

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย(ประจำเดือน)

การจัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลอง

ค่าเสื่อม

คำสั่ง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ 2566