กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"
e-Serviceรับเอกสาร
เบิกจ่าย 2566

19,073

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2566

2,029

Finance Service 2566

854

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

2 มิ.ย. 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. กองคลัง จัดโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ครั้งที่ 9/2566 ได้เข้า สัญจร ณ คณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจ...

new

23 พ.ค. 2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. กองคลัง จัดโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ครั้งที่ 8/2566 ได้เข้า สัญจร ณ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ โด...

new

10 พ.ค. 2566

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 กองคลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8 (1/25...

new

21 เม.ย. 2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิ...

ประกาศล่าสุด

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย(ประจำเดือน)

การจัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลอง

คำสั่ง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ 2565