ถาม-ตอบ (Q&A)

 • นิสิต

  19/3/2564 15:31:24

  คำถาม:

  ใบเบิกค่าเทอมเอาได้จากที่ไหน
  • UPFINANCE

   19/3/2564 15:45:31

   ตอบกลับ:

   เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถดูได้ ที่

   https://finance.up.ac.th/upreceipt

   ในหัวข้อ “เอกสารที่เกี่ยวข้อง” สำหรับประกาศอัตราค่าธรรมเนียมที่ใช้แนบเบิกให้พิมพ์และนำไปติดต่อขอรับรองสำเนาได้ที่ งานทะเบียนนิสิต กองบริการการศึกษา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054-466-666 ต่อ 1021, 1025, 1831, 1832 หรือ สอบถามได้ที่ Facebook : งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"