แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางปฏิบัติการจัดการ การร้องเรียนกรณีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ข้อมูลของท่านจะเก็บเป็นความลับและไม่ถูกเปิดเผย และข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปยัง E-mail ของผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อดำเนินการต่อไป

คำแนะนำการร้องเรียน ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้

  • ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล, ที่อยู่, เบอร์โทร, E-Mail, หัวเรื่องและรายละเอียด ของผู้ส่งให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
  • สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
  • กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ-สกุลจริง หรือข้อมูลติดต่อ ถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ กองคลังอาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"