กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"
e-Serviceรับเอกสาร
เบิกจ่าย 2566

13,945

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2566

1,486

Finance Service 2566

753

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

28 มี.ค. 2566

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการศึกษา และการปฏิบัติงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพในกา...

new

27 มี.ค. 2566

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย...

new

27 มี.ค. 2566

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. กองคลัง จัดโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ครั้งที่ 6/2566 ได้เข้า สัญจร ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพ...

new

20 มี.ค. 2566

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. กองคลัง จัดโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ครั้งที่ 5/2566 ได้เข้า สัญจร ณ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม...

ประกาศล่าสุด

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย(ประจำเดือน)

การจัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลอง

คำสั่ง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ 2565