กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"
e-Serviceรับเอกสาร
เบิกจ่าย 2567

24,323

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2567

2,238

Finance Service 2567

185

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

16 ก.ค. 2567

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 กองคลังและกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ BMI CHALLENGE ครั้งที่ 13 โดยมีผู้บริหาร บุคลาก...

new

11 ก.ค. 2567

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัด “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในหน่วยงานกองคลัง ประจำปี พ.ศ. 2567” ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรผู...

new

9 ก.ค. 2567

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ "คลินิกกองคลังสัญจร" ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกีย...

new

2 ก.ค. 2567

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ "คลินิกกองคลังสัญจร" ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยได้รั...

ประกาศล่าสุด

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย(ประจำเดือน)

การจัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลอง

ค่าเสื่อม

คำสั่ง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ 2566
Italian Trulli