กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"
a


รับเอกสาร
เบิกจ่าย 2564

3,217

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2564

451

Finance Service 2564

226

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

30 พ.ย. 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1 /2564 ณ ห้...

new

23 พ.ย. 2563

ารประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 11-2563 ในวันจันทร์ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพ...

new

19 ต.ค. 2563

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 10-2563 ในวันจันทร์ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเ...

new

2 ต.ค. 2563

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ให้เกียรติมอบโอวาท แนะนำแนวคิดใ...

ประกาศล่าสุด

แผน/รายงาน

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุส่วนกลาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำไตรมาส

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง ประจำไตรมาส

งบทดลอง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ